Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen goud waard zijn op de werkvloer. Zoveel mensen, zoveel perspectieven. Samen kunnen we ons nog beter inzetten om onze reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. NS vindt het belangrijk om te werken met een diversiteit aan mensen, vanuit leeftijd, ervaring, achtergrond, gender, seksuele voorkeur en karakter. Voor iedereen is ruimte binnen ons bedrijf. We bieden gelijkwaardige kansen aan onze medewerkers om hun talenten verder te ontwikkelen en streven naar een open, veilige en inclusieve werkomgeving. Wat jouw verhaal ook is, jij kunt jezelf zijn bij NS.

Als bedrijf dat midden in de maatschappij staat, willen we op alle niveaus een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de diversiteit in onze samenleving. Daarom stimuleren we het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een bi-culturele achtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. 

Vrouwen in de top

NS zet sinds de jaren tachtig actief in op de werving van vrouwen. In het begin ging het vooral functies in de operatie, maar inmiddels mogen we ook steeds meer vrouwen verwelkomen in managementposities. Daar zijn we trots op! Eind 2021 bestond 36% van het senior management van NS uit vrouwen. Op dit moment is 50% van de raad van commissarissen vrouw. Met het vertrek van president-directeur Marjan Rintel telt onze raad van bestuur nog één vrouwelijk lid. 

Gelijke beloning

Iedereen krijgt gelijke kansen bij NS en dat zie je terug in onze beloningen. Uit onderzoek in 2021 bleek opnieuw dat er bij NS geen loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen. Daarbij is rekening gehouden met factoren zoals contracturen en leeftijd. 

LHBTQI+

NS zet zich in voor een inclusieve werkomgeving. Een belangrijk onderwerp voor iedereen en zeker voor LHBTIQ+’ers. Het valt immers niet altijd mee om jezelf te zijn op het werk. Of dat nu in de trein, op het station, in de werkplaats of op kantoor is. NS kent al meer dan tien jaar een actief roze netwerk.

Bij NS bieden we je de mogelijkheid om in verschillende systemen jezelf te identificeren zoals je je voelt. Ook denken we al sinds de jaren ’80 mee met medewerkers wanneer zij in transitie willen gaan. In de opmaak van de nieuwe cao zijn we daarnaast volop bezig met het borgen van ouderschapsverlof voor regenbooggezinnen, transitieverlof en meer.

Vind jouw netwerk

NS wil een inclusieve organisatie zijn. Toch kan het soms ook prettig zijn om ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden. NS kent verschillende unieke netwerken voor medewerkers. Hieronder een overzicht. 

Werken bij NS met een arbeidsbeperking

In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is het niet altijd even gemakkelijk om een passende baan te vinden. Als grote maatschappelijke werkgever neemt NS neemt de verantwoordelijkheid om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking uit het doelgroepenregister.

In 2021 werkten 131 mensen in deze duurzame banen binnen onze organisatie. Vanwege het thuiswerken en de krappe arbeidsmarkt was het afgelopen jaar soms een uitdaging om nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking te laten instromen en goed in te werken. 

Meer culturele diversiteit

NS heeft de ambitie om nog meer collega’s met een bi-culturele achtergrond te verwelkomen. Om de kansengelijkheid te vergroten, trainen we onze recruiters en leidinggevende om hen bewust te maken van de onbewuste vooroordelen die zij kunnen hebben in het werving- en selectieproces. Ook proberen we de keuzes van leidinggevenden te vergroten door samen te werken met diversiteitsnetwerken als Echo Foundation en Agora Network. Om kansen te creëren voor statushouders, werken we onder andere samen met UAF. Daarnaast worden steeds meer initiatieven ondernomen om werving- en selectieprocessen te objectiveren. Een van deze initiatieven is anoniem solliciteren, waarbij kandidaten niet op basis van hun cv worden beoordeeld, maar worden gevraagd om inhoudelijke en competentiegericht vragen te beantwoorden. Een ander initiatief is het toepassen van gestructureerde interviewtechnieken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze manier van interviewen de beste voorspeller is van werkprestaties. Lees hier meer over deze initiatieven.    

Statushouders

Vluchtelingen met een verblijfstatus vormen een speciale doelgroep voor NS. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures door intensieve samenwerking met de stichting UAF; een stichting die vluchtelingen ondersteunt bij studie en werk. Daarnaast hebben we speciale projecten opgezet om deze nieuwkomers in te laten stromen via een kickstartbaan, waarbij zij via een betaalde werkervaringsplaats ervaring opdoen op hun eigen opleidingsniveau en bij voorkeur in hun eigen vakgebied. Wij delen onze opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten. 

Bron: NS jaarverslag 2022

Objectief solliciteren

Bij NS vinden we het belangrijk dat we jou als kandidaat op een zo eerlijk mogelijke manier beoordelen op jouw geschiktheid voor een vacature. Om je zo - objectief mogelijk te vergelijken met andere kandidaten, willen we je graag beoordelen op de eigenschappen die ertoe doen: jouw competenties, vaardigheden en motivatie voor de functie. Toch blijkt uit onderzoek dat mensen onbewust ook andere eigenschappen mee laten wegen. Mensen voelen namelijk sneller een ‘klik’ met iemand die op hen lijkt. Dit kan een divers en inclusief team, waarbij verschillen juist worden herkend en gewaardeerd, in de weg staan.

Daarom passen we voor verschillende vacatures de methode objectief selecteren toe. Dit betekent dat jouw persoonlijke gegevens en - cv in het eerste deel van het selectieproces niet zichtbaar zijn voor de recruiter en de manager. Zo laten we ons zo min mogelijk afleiden door randzaken, krijgen alle kandidaten gelijke kansen en vinden we de meest geschikte kandidaat op basis van objectieve gronden. 

Wij vinden het belangrijk om je hierover vooraf te informeren, zodat je met de juiste verwachtingen het sollicitatieproces ingaat. Bovendien geeft het jou de mogelijkheid om je goed voor te bereiden.

Wat betekent objectief solliciteren voor jou?

Als je bij ons solliciteert word je gevraagd de motivatievragen in het sollicitatieformulier te beantwoorden. Dit zijn enkel inhoudelijke en competentiegerichte vragen die relevant zijn voor die specifieke functie. Hierbij zijn wij benieuwd naar jouw unieke competenties, perspectief, persoonlijke motivatie en kwaliteiten.

Daarnaast upload je je cv. Deze is echter nog niet zichtbaar voor de recruiter en de manager. 

Jouw antwoorden op de vragen uit het sollicitatieformulier worden anoniem vergeleken met de antwoorden van andere sollicitanten. De recruiter en manager kennen scores toe aan de door jouw gegeven antwoorden. De kandidaten met de hoogste scores zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Pas nadat de best scorende kandidaten geselecteerd zijn, worden jouw persoonlijke gegevens en cv zichtbaar voor de recruiter en manager.

Word je vervolgens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Dan is het goed om te weten dat we ook in de gesprekken streven naar een gestructureerd gesprek, zodat we jou zo eerlijk en objectief mogelijk kunnen vergelijken met andere kandidaten.

Wil je meer weten over deze wervingsmethode? Lees dan het artikel Wat is objectief werven en selecteren? | KIS op het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS), waar Hanneke Felten, werkzaam bij Movisie, meer uitleg en context geeft.   

VariatioNS

VariatioNS gelooft in de kracht van culturele diversiteit op de werkvloer en brengt collega’s bij elkaar die willen bijdragen aan een prettige en veilige werkplek voor iedereen. Dit netwerk deelt kennis en ervaringen, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB en stimuleert bewustzijn over diversiteit en inclusie.

Trainbow

Het belang van een inclusieve werkomgeving geldt zeker ook voor LHBTQI+’ers. Daarom is ruim tien jaar terug Trainbow opgericht, een vereniging waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en hun ‘straight allies’ zich verenigen. Deze vereniging adviseert de directie, managers en HR-collega’s gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen of het organiseren van doelgroep gerichte activiteiten door NS. Ook organiseert Trainbow regelmatig activiteiten zoals workshops, borrels, werkbezoeken en sluit ze aan bij LHBTIQ+’ers gerelateerde, (inter)nationale- of NS brede-evenementen. In dit artikel lees je meer over de ‘Winq award’ die Trainbow eerder gewonnen heeft in de categorie ‘Workplace diversity’.

JongNS

Hét jongerennetwerk van onze organisatie is JongNS. In dit netwerk wordt de verbinding met elkaar gezocht om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. De doelgroep van de jongeren is iedereen die bij NS werkt tot en met hun 35e levensjaar.

ABC-Netwerk

ABC staat voor Arbeids-Beperkt Contact. De missie van het ABC-netwerk is het optimaal inzetten en behouden van NS collega’s met een arbeidsbeperking.

NS Inc.

NS Inc. is geen netwerk in de formele zin van het woord, maar een groep collega’s die het belangrijk vindt om verbinding te maken met alle collega’s, ondanks of juist vanwege de verschillen. Zij doen dit door activiteiten te organiseren die bijdragen aan de bewustwording van de kracht van verschillen en het belang van het zien van overeenkomsten.

InterNS

Een treffende woordspeling voor de stagevereniging van NS-stagiairs. Elke maand organiseert InterNS activiteiten om stagiairs kennis te laten maken met onze organisatie in de volle breedte. En natuurlijk komen stagiairs met elkaar in contact om ervaringen te delen.

Jouw droombaan in je mailbox?

Mis nooit meer jouw ideale vacature met onze persoonlijke vacature alerts.