Bij NS zoeken we regelmatig externe professionals die met hun expertise mee willen bouwen aan onze toekomst. Ben jij een ZZP’er, of levert jouw organisatie specialistisch personeel? Schrijf je dan in op onze marktplaats, zodat jij kan aanbieden op onze opdrachten. Wanneer je dit doet ontvang je tevens een geautomatiseerde melding wanneer wij een nieuwe opdracht publiceren die past bij jouw expertise.

Procedure

Om de selectie van aangeboden ZZP’ers en bureaus in goede banen te leiden, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Aan elke nieuwe opdracht zijn beoordelingscriteria gekoppeld. Als jij denkt in het profiel te passen, kun je reageren door je cv aan te bieden, de beoordelingscriteria en een uurtarief in te vullen. Dit tarief dient op of onder het gestelde maximumtarief te liggen. Om de selectie van aangeboden zzp’ers en bureaus in goede banen te leiden, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

Zodra je jouw aanbieding hebt ingediend, komt deze in onze digitale kluis terecht. Deze kluis kan pas door onze recruiter worden geopend als de einddatum van de publicatie verstreken is. Vanaf dat moment kunnen wij dus alle aanbiedingen gelijktijdig inzien en beoordelen. De recruiter beoordeelt alle aanbiedingen op kwaliteit en prijs. De beste aanbiedingen worden ter beoordeling voorgelegd aan de inhurend manager.

De inhurend manager beoordeelt vervolgens de doorgestuurde cv’s en nodigt kandidaten uit voor een intakegesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek bepaalt de inhurend manager welke kandidaat de voorkeur heeft. Bij sprake van een wederzijdse match wordt er overgegaan tot de gunning van de opdracht en stellen we andere aanbieders op de hoogte.

Let op: onder een all-in tarief verstaan wij een tarief inclusief o.a. reiskosten, faciliteiten, eventuele vergoedingen en de fee(s) voor onze contractmanager FastFlex, excl. btw. Er wordt vanuit NS geen NS-businesscard of laptop/telefoon uitgegeven.

FastFlex

NS werkt samen met contractpartner FastFlex. Zodra er een opdracht gegund is, zijn er (een combinatie van) drie contractvormen mogelijk:

 • Leveranciersovereenkomst – Een overeenkomst van opdracht tussen FastFlex en leverancier waar de kandidaat in loondienst is.
 • Modelovereenkomst –De modelovereenkomst wordt in alle gevallen rechtstreeks afgesloten tussen FastFlex met de zzp’er.
 • Fee-overeenkomst – Een overeenkomst voor eventuele bemiddelingspartijen van zzp’ers of van kandidaten die in loondienst zijn bij een andere organisatie dan de aanbieder. In deze overeenkomst wordt een fee afgesproken voor ieder uur dat de ingehuurde medewerker wordt ingehuurd.

FastFlex zal contact opnemen en verzoeken om onderstaande documenten aan te leveren en/of te ondertekenen:

 • Verklaring ID-bewijs en persoonsgegevens;
 • Tewerkstellings-verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • Formulier inzetgegevens;
 • Formulier bedrijfsgegevens;
 • Gewaarmerkt uittreksel KvK;
 • Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid;
 • G-rekening overeenkomst (niet van toepassing bij zzp’ers);
 • Kopie polis bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De kosten voor de dienstverlening van FastFlex bedragen €0,40 per uur bij rechtstreekse inhuur van de zzp’er of de leverancier. Indien er tevens sprake is van een fee-constructie, dan bedragen de kosten voor de contractafhandeling voor de fee-overeenkomst nog eens €0,25 per uur.
FastFlex is onze externe brokerpartij. De kosten voor deze dienstverlening bedragen vanaf 1 juli 2024 €0,42 per uur bij alle nieuwe inhuur van ZZP’er of leverancier. Dit is momenteel €0,40 per uur. Het tarief voor contractafhandeling van fee-overeenkomsten blijft ongewijzigd, namelijk €0,25 per uur. Bij verlengingen zal het tarief voor contractafhandeling ook €0,42 bedragen, maar deze extra kosten (€0,02 per uur) worden door NS betaald.

Extra informatie

NS heeft een inhuurreglement om te voldoen aan wet- en regelgeving op basis van de volgende voorwaarden:

 • De aangeboden kandidaat dient akkoord te gaan met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst).
 • De aangeboden kandidaat mag de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS hebben gehad.
 • NS heeft als richtlijn dat inhuuropdrachten niet langer mogen duren dan twee jaar. Aangeboden kandidaten mogen in de afgelopen twee jaar dus niet aaneengesloten door NS zijn ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar wenst NS een onderbreking van minimaal zes maanden). NS behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval van deze richtlijn af te wijken.

NS heeft een beleid voor de omgang met bemiddelingspartijen van ZZP’ers of van kandidaten die in loondienst zijn bij een andere partij dan de aanbieder:

 • Bij een gegunde opdracht wordt er een fee-overeenkomst opgemaakt voor de bemiddelingspartij.
 • Per opdracht bepaalt NS de maximale hoogte van de bemiddelingsfee;
 • NS accepteert maximaal één bemiddelingspartij per opdracht;
 • De bemiddelingsfee wordt betaald over ieder, door de ingehuurde medewerker gewerkt uur tijdens de opdracht.
 • FastFlex houdt € 0,25 per uur van de bemiddelingsfee in voor de afhandeling van het bemiddelingscontract. Dit is exclusief de € 0,40 per uur voor de afhandeling van het reguliere contract met de ZZP-er of leverancier.

NS communiceert bij de publicatie van inhuuropdrachten weliswaar een vaste urenomvang maar behoudt zich het recht voor om deze urenomvang gedurende de opdracht te wijzigen. In ieder geval wordt er in de kerst- en nieuwjaarsperiode gedurende twee weken geen of zeer beperkt gebruik gemaakt van inhuurprofessionals door NS. 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over onze werkwijze of onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of 088 – 67 11 035. Wil je informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacy statement.

Jouw droombaan in je mailbox?

Mis nooit meer jouw ideale vacature met onze persoonlijke job alerts.

Jouw droomopdracht in je mailbox?

Mis nooit meer jouw ideale opdracht met onze alerts.