Bij NS zoeken we regelmatig externe professionals die met hun expertise mee willen bouwen aan onze toekomst. Ben jij een ZZP’er, of levert jouw organisatie specialistisch personeel? Schrijf je dan in op onze marktplaats, zodat jij kan aanbieden op onze opdrachten. Wanneer je dit doet ontvang je tevens een geautomatiseerde melding wanneer wij een nieuwe opdracht publiceren die past bij jouw expertise.

Procedure

Om de selectie van aangeboden ZZP’ers en bureaus in goede banen te leiden, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Aan elke nieuwe opdracht zijn beoordelingscriteria gekoppeld. Als jij denkt in het profiel te passen, kun je reageren door je cv aan te bieden, de beoordelingscriteria en een uurtarief in te vullen. Dit tarief dient op of onder het gestelde maximumtarief te liggen.

We vragen alle aanbieders om een voorblad op te nemen bij het cv van iedere kandidaat. Op dit voorblad worden de beoordelingscriteria die we hanteren bij de betreffende vacature opgenomen. Onder elk criterium zien we graag een korte motivatie waarin je beschrijft waarom de kandidaat hieraan voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet. De gehele aanbieding (voorblad en CV), dient in het Nederlands te zijn en mag niet langer zijn dan 8 pagina’s.

Zodra je jouw aanbieding hebt ingediend, komt deze in onze digitale kluis terecht. Deze kluis kan pas door onze recruiter worden geopend als de einddatum van de publicatie verstreken is. Vanaf dat moment kunnen wij dus alle aanbiedingen gelijktijdig inzien en beoordelen.

De kandidaat krijgt naar aanleiding van de ingevulde beoordelingscriteria punten toegekend. De kandidaat met de meeste toegekende punten komt bovenaan onze automatische ranglijst te staan. Bij een gelijke score wordt de kandidaat met de laagste prijs bovenaan de automatische ranglijst geplaatst. De NS Inhuurdesk beoordeelt vervolgens in hoeverre de aangeboden CV’s aansluiten op de opdrachtomschrijving. Bij een gelijke geschiktheid wordt vervolgens beoordeeld op prijs. De beste aanbiedingen worden ter beoordeling voorgelegd aan de inhurend manager.

De inhurend manager beoordeelt de doorgestuurde CV’s en nodigt één of meerdere kandidaten uit voor een interview. De manager zal naar aanleiding van het interview de geschiktheid van de kandidaat voor de opdracht beoordelen. Naar aanleiding van deze beoordeling kan worden overgegaan tot de gunning van de opdracht.

Zodra we een succesvolle match hebben, sluiten we de opdracht en stellen we de andere aanbieders daarvan op de hoogte.

Let op: als wij merken dat kandidaten of bureaus onvolledige of onjuiste informatie aanleveren, wijzen we ze direct af. Als blijkt dat dit vaker voorkomt, kunnen we overgaan tot uitsluiting van de NS Marktplaats voor de duur van 3 maanden.

FastFlex

NS werkt samen met contractpartner FastFlex. Zodra er een opdracht gegund is, zijn er (een combinatie van) drie contractvormen mogelijk:

 • Leveranciersovereenkomst – Een overeenkomst van opdracht tussen FastFlex en de leverancier (en tevens werkgever) van een kandidaat in loondienst.
 • Modelovereenkomst – Voor ZZP’ers. Deze wettelijke modelovereenkomst wordt in alle gevallen door FastFlex met de ZZP’er afgesloten.
 • Fee-overeenkomst – Een overeenkomst voor eventuele bemiddelingspartijen van ZZP’ers of van kandidaten die in loondienst zijn bij een andere organisatie dan de aanbieder. In deze overeenkomst wordt een fee afgesproken voor ieder uur dat de ingehuurde medewerker wordt ingehuurd.

FastFlex zal de aanbieder benaderen om onderstaande documenten aan te leveren en/of te ondertekenen:

 • Verklaring ID-bewijs en persoonsgegevens;
 • Tewerkstellings-verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • Formulier inzetgegevens;
 • Formulier bedrijfsgegevens;
 • Gewaarmerkt uittreksel KvK;
 • Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid;
 • G-rekening overeenkomst (niet van toepassing bij ZZP’ers);
 • Kopie polis bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Extra informatie

NS heeft een inhuurreglement om te voldoen aan wet- en regelgeving op basis van de volgende voorwaarden:

 • De aangeboden kandidaat dient akkoord te gaan met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring, integriteitsverklaring en vragenlijst).
 • De aangeboden kandidaat mag de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS hebben gehad.
 • NS heeft als richtlijn dat inhuuropdrachten niet langer mogen duren dan twee jaar. Aangeboden kandidaten mogen in de afgelopen twee jaar dus niet aaneengesloten door NS zijn ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar wenst NS een onderbreking van minimaal zes maanden). NS behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval van deze richtlijn af te wijken.

NS heeft een beleid voor de omgang met bemiddelingspartijen van ZZP’ers of van kandidaten die in loondienst zijn bij een andere partij dan de aanbieder:

 • Bij een gegunde opdracht wordt er een fee-overeenkomst opgemaakt voor de bemiddelingspartij.
 • Per opdracht bepaalt NS de maximale hoogte van de bemiddelingsfee. Bij korte opdrachten en schaarse functies is de bemiddelingsfee hoger dan bij lange opdrachten en ruime marktbeschikbaarheid;
 • NS accepteert maximaal één bemiddelingspartij per opdracht;
 • De bemiddelingsfee wordt betaald over ieder, door de ingehuurde medewerker gewerkt uur tijdens de opdracht.
 • FastFlex houdt € 0,25 per uur van de bemiddelingsfee in voor de afhandeling van het bemiddelingscontract. Dit is exclusief de € 0,40 per uur voor de afhandeling van het reguliere contract met de ZZP-er of leverancier;
 • NS vraagt leveranciers om de hoogte van de bemiddelingsfee transparant te vermelden bij de aanbieding. De hoogte van de bemiddelingsfee wordt, bij gelijke geschiktheid van meerdere aanbiedingen, meegewogen bij de beoordeling van de opdracht.

NS communiceert bij de publicatie van inhuuropdrachten weliswaar een vaste urenomvang maar behoudt zich het recht voor om deze urenomvang gedurende de opdracht te wijzigen. In ieder geval wordt er in de kerst- en nieuwjaarsperiode gedurende twee weken geen of zeer beperkt gebruik gemaakt van inhuurprofessionals door NS. 

Wil je informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacy statement.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over onze werkwijze of onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of 088 – 67 11 035. Indien je een klacht hebt, dan kun je deze indienen bij [email protected]. Wij nemen je klacht in behandeling. Binnen twee werkdagen geven wij je een terugkoppeling. NS behoudt zich het recht voor om gedurende een klachtenprocedure de lopende inhuurprocedure voort te zetten.

Jouw droombaan in je mailbox?

Mis nooit meer jouw ideale vacature met onze persoonlijke job alerts.