Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om via werkenbijns.nl de juiste informatie te communiceren. Het kan voorkomen dat we onverhoopt toch onjuiste informatie verspreiden. Via deze disclaimer laten we weten niet aansprakelijk te zijn voor schade als gevolg van het bezoeken van onze website. Datzelfde geldt voor schade door een wijziging, onjuistheid, onvolledigheid of technische storing. NS geeft geen garantie op de inhoud van websites van derden die via onze website worden bezocht.
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij NS. Onder NS verstaan wij hier NS Groep NV of een van haar dochtervennootschappen.